Hoe beperk ik het energieverbruik van mijn zwembad?

Analoge en digitale teller

Tot 2025 kan je wanneer je nog een analoge teller hebt, hiervan nog gebruik maken.

Wens je echter zonnepanelen (bij) te plaatsen dan dien je over te schakelen op een digitale teller.

De analoge teller (terugdraaiende teller) is enkel nog interessant wanneer je PV-installatie min of meer overeenkomt met jouw verbruik. M.a.w. heb je nog geen PV-installatie, ze is ondermaats gedimensioneerd of je verbruik wordt groter; dan is het zeer verstandig om zonnepanelen (bij) te plaatsen. Bijgevolg stap je over naar de digitale teller, wat sowieso gebeurt in 2025.

Situaties waarin je verbruik groter wordt zijn bv: de aanschaf van een elektrische wagen (2000 kWh per 10000km) of een zwembad (3000 à 4000 kWh).

Mijn verder betoog gaat uit van een gezin met digitale teller.

Maak een afspraak

Zelfconsumptie: wat is het en wat is het belang ervan?

Je hebt vandaag een PV-installatie die gedimensioneerd is op jouw huidig verbruik.

De zelfconsumptie zal ca. 30% bedragen van hetgeen de zonnepanelen opbrengen.

De rest wordt op het net geïnjecteerd aan ca. 20 eurocent/kWh. 70% van het verbruik komt nog van het net en wordt dus aan de energieleverancier betaald verminderd met de geïnjecteerde elektriciteit.

De zelfconsumptie verhogen is dus van belang om rendement te halen uit jouw PV-installatie. Zoveel mogelijk overdag verbruiken wanneer de zonnepanelen opbrengen is dus de boodschap.

Waarom het vermogen van jouw PV-installatie juist dimensioneren op het huidig of toekomstig verbruik?

Een voorbeeld:

Geen zwembad en PV-installatie afgestemd op huidig verbruik:

Jouw zonnepanelen brengen 4000kWh op per jaar op, wat neerkomt op een zelfconsumptie van 1200kWh (30%). Deze 1200kWh is dus gratis energie.

De resterende 2800kWh wordt geïnjecteerd op het net, waarvoor je tegenwoordig ca. €0,20 ontvangt of €560.

Is jouw verbruik bv. 4000kWh – 1200kWh = 2800kWh aan ca. €0,5, dan betaal je nog €1400 – €560 = €840 per jaar aan de energieleverancier.

Zwembad en PV-installatie blijft ongewijzigd:

Je bent van plan een zwembad aan te leggen, het verbruik werd beraamd op 4000kWh.

Omdat de zwembadinstallatie (pomp + warmtepomp) overdag draait wordt de zelfconsumptie verhoogd van gemiddeld 30% tot ca. 60%.

In ons voorbeeld betekent dit het volgende:

2400kWh zelfconsumptie

1600kWh injectie > €320

Verbruik: 8000kWh – 2400kWh = 5600kWh aan ca. €0,5, dan betaal je nog €2800 – €320 = €2480 per jaar aan de energieleverancier

De PV-installatie van 4000kWh voldoet dus niet meer.

Zwembad en PV-installatie wordt uitgebreid i.f.v. het nieuwe verbruik:

Het is dus zeer verstandig om extra zonnepanelen te plaatsen tot een opgewekt vermogen van 8000kWh of meer kan bekomen worden.

4800kWh zelfconsumptie

3200kWh injectie > €640

Verbruik: 8000kWh – 4800kWh = 3200kWh aan ca. €0,5, dan betaal je nog €1600 - €640 = 960 euro per jaar aan de energieleverancier

Zwembad en geen PV-installatie

8000kWh x €0,5 = €4000 op jaarbasis.

Een zwembad zal dus extra verbruiken maar door het plaatsen van zonnepanelen en de juiste dimensionering ervan wordt dit tot een minimum herleid.

Maar wat als je geen zonnepanelen kan (bij)plaatsen?

Er zijn ongetwijfeld gezinnen die geen zonnepanelen kunnen (bij)plaatsen. Wat dan?

Dan is energiedelen dé oplossing! Zo kan je:

  • Een overeenkomst afsluiten met een buur of kennis die een capaciteitsoverschot heeft op diens PV-installatie, waarin de kWh-prijs samen overeengekomen wordt. Zo betaal je een pak minder aan de energieleverancier.
  • Energiedelen met jouw bedrijf: het dak van jouw bedrijfsgebouw biedt mogelijks wel de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen en laat je toe om zo gratis energie te delen met jouw privéwoning.

Meer informatie over energiedelen:

https://www.fluvius.be/nl/thema/groene-energie/delen-en-verkopen-van-energie

Orientatie van jouw zonnepanelen en hoe hiervan slim gebruik maken?

De oriëntatie van de zonnepanelen is eveneens een belangrijke factor om uw energieverbruik slim te plannen:

  • Oost of West: vlakkere opbrengstcurve maar wel van ’s morgens tot ’s avonds.
  • Zuid: grote opbrengst tussen 10 en 16u
  • Zuid-West: vooral in de namiddag tot ’s avonds opbrengst
  • Zuid-Oost: vooral in de voormiddag tot middag opbrengst

Niet alleen het vermogen maar dus ook de oriëntatie is van belang bij een PV-installatie.

Via het programma van de omvormer kan het opgewekt vermogen gedurende de dag in een grafiek geraadpleegd worden.

Het is dus sterk aan te raden om de tijdsregeling van het zwembad overeenkomstig in te stellen.

Een batterij plaatsen?

Het plaatsen van een batterij is vrij duur en is niet voor ieder gezin interessant. Wanneer je verbruik verhoogt door bv. het aanleggen van een zwembad en je PV-installatie werd juist gedimensioneerd naar het nieuwe verbruik, is het aan te raden om het verbruik na 1 jaar een kostenbatenanalyse te maken voor de aanschaf van een batterij.

Opgelet met het capaciteitstarief!

Om ons beter het verbruik te laten spreiden heeft de overheid het capaciteitstarief in het leven geroepen. Het capaciteitstarief wordt bepaald door een piekverbruik gemeten per kwartier.

Heeft u bijvoorbeeld een elektrische wagen die aan het opladen is én de zwembadinstallatie draait, dan kan je rekenen op een hoog piekverbruik waardoor je financieel afgestraft wordt. Het is dus raadzaam om het energieverbruik te spreiden door bv. een slimme laadpaal met “load-balancing”, deze zal ervoor zorgen dat het vermogen aangepast wordt aan de huidige belasting van je elektriciteitsnet om zo een hoog piekverbruik te vermijden. Heb je geen laadpaal met load-balancing dan kan je natuurlijk ook het maximale vermogen instellen op jouw laadpaal, opladen duurt dan iets langer maar zo voorkom je extra kosten door het capaciteitstarief.

Meer info over het capaciteitstarief:

https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/nieuwe-nettarieven-onder-meer-capaciteitstarief-voor-gezinnen-en-kleine-bedrijven-vanaf-1-januari-2023

Slimme sturingen: beperkingen

Een slimme sturing kan het energieverbruik beperken door op basis van meteo en opgewekte energie van de PV-installatie bv. de zwembad(warmte)pomp aan te sturen.

Er zijn echter ook beperkingen en zelfs nadelen:

Zo wordt soms het comfort vergeten, energieverbruik is één zaak maar comfort is ook niet onbelangrijk.

In de eerste plaats heb je gekozen voor een warmtepomp omdat je graag van april tot november wenst te zwemmen in aangenaam zwembadwater.

Wanneer de warmtepomp bijvoorbeeld enkel werkt als de omstandigheden optimaal zijn, dan bestaat het gevaar dat wanneer je net wenst te zwemmen het water niet warm genoeg is. Dit omdat de dagen voordien de omstandigheden niet optimaal waren om de warmtepomp te laten werken volgens de slimme sturing.

Anderzijds is het voordeel van de overtollige energie van jouw zonnepanelen te gebruiken om het zwembad op te warmen, beperkt. Het zwembadwater mag ook niet te warm zijn en wanneer je een periode niet zwemt heb je er ook maar weinig aan. Het is dan beter om de warmtepomp uit te zetten (dit kan zelfs tegenwoordig met een app van op afstand).

Conclusie

Dat we in huidige tijden energiebewust moeten zijn staat buiten kijf. Dit betekent echter niet dat we ons alles moeten ontzeggen.

Mits het in acht nemen van bovenstaande zaken, een goed geïsoleerd zwembad, een efficiënte warmtepomp en solar afdekking; kan je nog steeds genieten van een verwarmd zwembad zonder noemenswaardige extra energiekosten.

Wij helpen je graag verder om jouw droom te realiseren en zorgen hierbij voor een beperkte ecologische voetafdruk.